קרישנאמצ'ריה מתרגל יוגה- 1938

קרישנמצ'אריה המכונה גם "מורה המורים", מורם של מייסדי האיינגר יוגה (ב.ק.ס. איינגר), האשטנגה יוגה (פטהבי ג'ויס) והויני יוגה (בנו של קרישנמצ'ריה דסיקאשר), בהדגמה מעוררת השראה של תרגול יוגה.
קרישנמצ'ריה חי עד גיל 101 והמשיך להדגים תנוחות יוגה מורכבות גם בגיל מופלג.